Työsuojeluvaltuutetun tulee perehtyä oman työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisöön liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin. Valtuutetun täytyy perehtyä työsuojelusäännöksiin.

Valtuutetun täytyy kannustaa edustamiansa työntekijöitä kinnittämään huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja tekemään ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi.

Valtuutetun tärkeä tehtävä on välittää työntekijätason tietoa työturvallisuus- ja työterveysasioista käsiteltäväksi yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutella ei ole juridista vastuuta työsuojelusta valtuutetun asemassaan.

KURSSISISÄLTÖ

  • Työsuojeluvaltuutetun rooli ja tehtävät
  • Keskeinen lainsäädäntö ja juridiset vastuut
  • Työsuojelun tavoitteet ja merkitys
  • Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
  • Työsuojelun yhteistoiminta
  •  Työn vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi
  •  Työsuojelun toimintaohjelma
  •  Perehdytys -ja työnopastus
  •  Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
  •  Ensiapuvalmius ja pelastussuunnitelma

HINTA

395 € + alv/osallistuja
avoimessa verkkokoulutuksessa.
Voit pyytää tarjouksen yrityskurssista!

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen sähköpostitse: info@sutuas.fi. Lähetä meille osallistujien nimet, sekä laskutus- ja postitustiedot. Lisätietoja myös puhelimitse:
Puh. 050 581 2193
Puh. 040 573 0923
Voimme järjestää kurssin myös teidän toimitiloissanne tilauksesta.

AVOIMET KURSSIT
09.08. Verkkokurssi
13.09. Verkkokurssi
11.10. Verkkokurssi
15.11. Verkkokurssi
13.12. Verkkokurssi