Työsuojeluvaltuutetun jatkokurssi

Специалист по охране труда — обязанности, функции и ответственность на  предприятии
Valtuutettu kehittää työturvallisuutta yhdessä työsuojelupäällikön ja linjaorganisaation kanssa.

Jatkokurssilla käsitellään seuraavanlaisia kokonaisuuksia työsuojeluun liittyen. Kurssisisältöön voidaan tarvittaessa lisätä myös asiakkaan näkökulmia.

Turvallinen ja toimiva työympäristö
-Mekaaniset vaaratekijät
-Fysikaaliset vaaratekijät
-Kemikaaliset vaaratekijät
-Biologiset vaaratekijät
-Fyysinen ja psykososiaalinen kuormittuminen

Riskien hallinta omassa organisaatiossa
-Riskien arviointi ja kehittämistoimenpiteet
-Tapaturmien ja läheltä-piti-tilanteiden analysointi
-Työsuojelun mittaaminen

Henkinen työsuojelu
-Työyhteisölliset kuormitustekijät ja niiden ennaltaehkäisy
-Kiireen vaikutus työturvallisuuteen
-Ristiriitojen lähteet ja niiiden ratkaisut
-Häirintä, työpaikkakiusaaminen ja epäasiallinen työkäyttäytyminen

Poikkeustilanteet
-Väkivallan uhka ja siihen varautuminen
-Pelastussuunnitelma ja varautuminen häiriötiloihin

HINTA

350 € + alv/osallistuja
avoimessa verkkokoulutuksessa.
Voit pyytää tarjouksen yrityskurssista!

Ilmoittautuminen sähköpostitse: info@sutuas.fi. Lähetä meille osallistujien nimet, sekä laskutus- ja postitustiedot. Lisätietoja myös puhelimitse:
Puh. 050 581 2193
Puh. 040 573 0923
Voimme järjestää kurssin myös teidän toimitiloissanne tilauksesta.

AVOIMET KURSSIT 2024
20.03. Verkkokurssi
17.04. Verkkokurssi
22.05. Verkkokurssi
12.06. Verkkokurssi
17.07. Verkkokurssi