Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden, työterveyshuollon ja työsuojeluviranomaisten kanssa.

Työsuojelupäällikkö perehtyy työpaikan olosuhteisiin ja työsuojelusäännöksiin sekä osallistuu työsuojelutarkastuksiin. Hän huolehtii siitä, että työpaikalla on järjestetty työsuojelun yhteistoiminta ja osallistuu työsuojelutoimikunnan kokouksiin. Työsuojelupäällikkö ilmoittaa työsuojeluhenkilöt työsuojeluhenkilörekisteriin.

Työsuojelupäälliköllä ei päällikön ominaisuudessa ole oikeudellista vastuuta työsuojelusta. Sama henkilö voi toimia useamman työpaikan työsuojelupäällikkönä.

KURSSISISÄLTÖ

Työsuojelupäällikön jatkokoulutuksessa opiskelemme työpaikkojen turvallisuusjohtamisen keskeisiä periaatteita. Tällä kurssilla opitaan, mitkä ovat työsuojeluhenkilöiden vastuut yhteisellä työpaikalla sekä etä- ja matkatyössä.

Kurssisisältö

Työturvallisuusjohtaminen työpaikalla

 • Työpaikan turvallisuuskulttuuri
 • Työturvallisuusjohtamisen keskeiset elementit
 • Työturvallisuuden jatkuva parantaminen
 • Mittaamisen lähtökohtana organisaation strategia
 • Mittaamisen hyödyt työturvallisuusjohtamiselle
 • Reagoivat ja ennakoivat mittarit
 • Työsuojelu osana hyvää liiketoimintaa
 • Turvallisen työpaikan tuottavuus
 • Miten pysyä ajan tasalla lakimuutoksista
 • Työsuojeluvastuut yhteisellä työpaikalla
 • Hyvän työyhteisöviestinnän tunnusmerkit
 • Johdon rooli työyhteisöviestinnässä
 • Työsuojeluhenkilöstön rooli työyhteisöviestinnässä
 • Etätyöstä sopiminen ja vinkkejä onnistumiseen
 • Matkatyön psykososiaaliset vaatimukset
 • Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut etä- ja matkatyössä

HINTA

350 € + alv/osallistuja
avoimessa verkkokoulutuksessa.
Voit pyytää tarjouksen yrityskurssista!

Ilmoittautuminen sähköpostitse: info@sutuas.fi. Lähetä meille osallistujien nimet, sekä laskutus- ja postitustiedot. Lisätietoja myös puhelimitse:
Puh. 050 581 2193
Puh. 040 573 0923
Voimme järjestää kurssin myös teidän toimitiloissanne tilauksesta.

AVOIMET KURSSIT 2024
22.03. Verkkokurssi
19.04. Verkkokurssi
24.05. Verkkokurssi
14.06. Verkkokurssi
19.07. Verkkokurssi