Tulossa sysksyllä 2023

ASA – SYÖPÄVAARALLISET AINEET TYÖSSÄ

Työnantajan velvollisuus on pitää luetteloa työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista. Lisäksi hänen on pidettävä luetteloa altistuvista työntekijöistä sekä ilmoitettava altistuneet ASA-rekisteriin takautuvasti kalenterivuosittain. Rekisteri perustuu lakiin (452/2020) ja Työterveyslaitos on ylläpitänyt sitä vuodesta 1979. ASA-aineille altistumisen arviointi on yksi osa Työturvallisuuslain (738/2002) ja Kemialliset tekijät työssä -asetuksen (VNa 75/2001) edellyttämää altistumisen ja riskien arviointia.

Kurssin kesto: 8 tuntia (8:00 -16:00)
Kurssin hinta: 350 € + alv/henkilö
Kurssin sisältö:

  • Johdanto aiheeseen
  • ASA-rekisteri ja ASA-ilmoitus
  • Lainsäädäntö
  • Syöpävaarallisten aineiden pölynhallinta työmaalla ja työpaikoilla
  • TAVALLISISIMMAT ASA-AINEET mm: asabesti, PAH, PCB, raskasmetallit, puunsuoja-aineet, epoksi, kovapuupölyt, teolliset kuidut, radon, kvartsipöly, homeet, hitsaus ja ASA-kemikaalit
  • Suojautuminen

KURSSIT ALKAVAT LJOULUKUUSSA 2023!