Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden, työterveyshuollon ja työsuojeluviranomaisten kanssa.

Työsuojelupäällikkö perehtyy työpaikan olosuhteisiin ja työsuojelusäännöksiin sekä osallistuu työsuojelutarkastuksiin. Hän huolehtii siitä, että työpaikalla on järjestetty työsuojelun yhteistoiminta ja osallistuu työsuojelutoimikunnan kokouksiin. Työsuojelupäällikkö ilmoittaa työsuojeluhenkilöt työsuojeluhenkilörekisteriin.

Työsuojelupäälliköllä ei päällikön ominaisuudessa ole oikeudellista vastuuta työsuojelusta. Sama henkilö voi toimia useamman työpaikan työsuojelupäällikkönä.

KURSSISISÄLTÖ

•Työsuojelun lisäarvo ja työsuojelutoiminnan mittaaminen
•Työsuojelun yhteistoiminta
•Työsuojelupäällikön tehtävät
•Työsuojeluhenkilöiden roolit
•Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
•Perehdyttäminen ja työhönopastus
•Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet
•Riskien arviointi ja vaarojen tunnistaminen
•Keskeinen lainsäädäntö
•Työsuojelun toimintaohjelma
•Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkiminen
•Työsuojelutarkastus
•Työterveyshuollon sisältö
•Työpaikkaselvitys
•Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

HINTA

350 € + alv/osallistuja
avoimessa verkkokoulutuksessa.
Voit pyytää tarjouksen yrityskurssista!

Ilmoittautuminen sähköpostitse: info@sutuas.fi. Lähetä meille osallistujien nimet, sekä laskutus- ja postitustiedot. Lisätietoja myös puhelimitse:
Puh. 050 581 2193
Puh. 040 573 0923
Voimme järjestää kurssin myös teidän toimitiloissanne tilauksesta.

AVOIMET KURSSIT 2024
21.03. Verkkokurssi
18.04. Verkkokurssi
23.05. Verkkokurssi
13.06. Verkkokurssi
18.07. Verkkokurssi