Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset luotettavasti, joustavasti ja edullisesti! Suoritamme kartoituksia etupäässä Keski-Suomen alueella. Kartoitukset suorittavat kokeneet ammattilaiset.

Asbestikartoitus on lain mukaan pakollinen toimenpide kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa. Kartoitus on suoritettava aina ennen purku- ja saneeraustöitä. Kartoituksen teettäminen on rakennuksen omistajan vastuulla.

Mineriittilevyjä rakennuksen ulkoseinässä


Kartoitamme tarvittaessa rakennuksista asbestin ja muut syöpädirektiivin alaiset AHA-aineet, kuten mm:
-maalien ja sauma-aineiden ominaisuuksien parantamisessa käytetyt PCB-yhdisteet
-maalipigmenteissä, teollisuudessa ja kyllästetyssä puussa käytetyt metalliyhdisteet
-betonin lisäaineet, rakenteisiin imeytyneet öljyt ja muut haihtuvat yhdisteet
-vedeneristyksissä ja kyllästetyssä puussa käytetyt PAH-yhdisteet (kreosootti)
-voimme myös selvittää näytteenotolla, onko tiloissa asbestipölyä

HINNASTO
-Kartoituskäynti ja raportin laadinta 49 €/tunti + alv
-Laboratorianalyysit alk. 60 € kpl + alv (käytämme vain FINAS-akkreditoituja laboratorioita)
-Kilometrikorvaus 0,46 € /km + alv (Jyväskylä keskustasta)

YHTEYSTIEDOT, TILAUKSET JA TARJOUSPYYNNÖT
Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla info@sutuas.fi tai puhelimitse
-Mikko Savolainen (AHA-asiantuntija) p. 040 573 0923
-Petri Korhonen (AHA-asiantuntija) p. 050 5812193

Osoitteemme on Kivipelto 2 A, 40520 Jyväskylä.

Haitta-aineiden raja-arvot lain mukaan:

  • Asbestikuitujen esiintymistä pinnoille laskeutuneessa pölyssä pidetään toimenpiderajan ylittymisenä. Ilmamittauksessa sisäilman asbestikuitujen pitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua/cm3.
  • PCB (vaarallisen jätteen raja-arvon 50mg/kg)
  • Raskasmetallit, esim lyijyn vaarallisen jätteen raja-arvo on 1500 mg/kg.
  • Jos PAH-kokonaismäärä (PAH 16) on 200mg/kg tai enemmän, se vaatii osastointipurkua ja sen käsittelyä vaarallisena jätteenä. SAP Ry:n suositus osastopurulle on 50 mg/kg.
    HTP-arvoja: naftaleeni 5 (8h), 10 (15min) mg/m3, bentso(a)pyreeni 0,01 (8h) mg/m3 (molemmat erittäin syöpävaarallisia)