Kenelle

Standardin SFS 6002 mukaisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen tarvitsevat kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Peruskurssi (8 tuntia) soveltuu myös sähköalaa opiskeleville henkilöille.

Kertauskurssit (4 tuntia) on tarkoitettu sähkötyöturvallisuuskortin (sfs 6002) uusijoille. Kortin erääntymisestä saa olla kulunut maksimissaan 3 kuukautta.

Lisätiedot koulutuksesta

Sähköturvallisuuskortti

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset.

Koulutuksen aikana käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut. Lisäksi käsitellään sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat ja turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa.

Koulutukseen sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneille myönnetään 5 vuotta voimassa olevan Suomen turvallisuusasiantuntijoiden myöntämän sähkötyöturvallisuuskortin.

SETIN KORTTIKOULUTUKSET

Järjestämme myös SETIN sähkötyöturvallisuuskorttikoulutuksia.

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskoulutus koostuu seuraavista osioista:

  • Sähkön vaarallisuus, lait ja standardit
  • Turvallinen toiminta, henkilöt ja organisaatio
  • Käyttötoimenpiteet ja kunnossapitokäytännöt
  • Työskentelykäytännöt
  • Sähköajoneuvoja koskevat työt

Koulutuksen oppimateriaalina on Sähköinfon SFS 6002 Käytännössä oppikirja. Kirja sisältyy koulutuksen hintaan.

Henkilö ja Yritysarviointi SETI Oy myöntää koulutuksen hyväksytysti suorittaneille sähkötyöturvallisuuskortin.

Yhteystiedot

Yhteydenottolomake
info@sutuas.fi
Petri Korhonen +358 050 581 2193

Valitettavasti järjestettäviä koulutuksia ei löytynyt, jätä tarjouspyyntö