Ratkaisemme henkilöstöongelmat ILMAN NYRKKIÄ JA DYNAMIITTIA.

TARKOITUS

Henkilöstöpäivän tarkoitus on puuttua työyhteisössä esiintyviin ilmapiiri- ja vuorovaikutusongelmiin, selkeyttää henkilöstön toimenkuvia, kartoittaa organisaation haitalliset hiljaiset säännöt, selvittää esimies-alaissuhteiden ongelmat ja löytää henkilöstön kuormitustekijät.

HYÖDYT

Työyhteisö voi paremmin, henkilöstö pystyy keskittymään työntekoon, henkilöstö sitoutuu organisaation kehittämiseen ja kasvuun ja sisäinen ja ulkoinen vuorovaikutus paranevat.

Työn sujuvuus parantaa tulosta, tehokkuutta ja tuottavuutta!

TOTEUTUS

Ennen varsinaista henkilöstöpäivää tehdään alkuselvitys työyhteisön tilanteesta. Noin kuukauden kuluttua tehdään lisäksi jälkiselvitys, jossa tarkastellaan henkilöstöpäivästä koituneita hyötyjä.

Suosittelemme osallistujamääräksi enintään 30 henkilöä. Isoissa organisaatioissa koulutus on mahdollista toteuttaa osasto-/yksikkökohtaisesti. Käytettävissänne on aina vähintään kaksi kokenuttaa henkilöstöasiantuntijaa.

Koulutuksen hinta on 2800€ + alv. Hintaan lisätään mahdolliset matka- ja yöpymiskulut.

Yhteystiedot

Yhteydenottolomake
info@sutuas.fi
Petri Korhonen +358 050 581 2193