EFR – Emergency First Response

EFR on nykyaikainen ja kansainvälinen ensiapukoulutusorganisaatio, millä on yli 60 000 opettajaa maailmanlaajuisesti. Emergency First Response Primary Care (hätäensiapu) opettaa osallistujat toimimaan onnettomuustilanteissa.

Kurssin sisältö ja kesto

Hätäensiavulla tarkoitetaan henkeä pelastavaa ensiapua. Toimenpiteillä pyritään turvaamaan loukkaantuneen hengitys ja verenkierto sekä estämään tilan huononeminen ammattiavun tuloon saakka. Kurssilla harjoitellaan suorituspainotteisesti pienissä 2-3 henkilön ryhmissä uusimpien suositusten mukaisia ensiaputaitoja.  Kurssi antaa käytännön valmiudet ja rohkeutta toimia hätätilanteissa.

Kurssi on suunnattu ammattikuljettajille ja siitä saa ensiaputodistuksen sekä halutessaan ammattipätevyysmerkinnän. Ohjelma: TRAFI/30459/05.03.07/2014. EFR Ammattikuljettajan ensiapukurssi 7 h.

Koulutukset

Koulutus Alkamispäivä Paikkakunta Kuljettajan ammattipätevyysmerkintä
EFR Ammattikuljettajan ensiapukurssi 7 H
Ilmoittautuminen ja lisätiedot »
24.4.2019 Jyväskylä

Kyllä

EFR Ammattikuljettajan ensiapukurssi 7 H
Ilmoittautuminen ja lisätiedot »
13.3.2019 Tampere

Kyllä

EFR Ammattikuljettajan ensiapukurssi 7 H
Ilmoittautuminen ja lisätiedot »
15.12.2018 Tampere

Kyllä