Alkusammutus 1 – kurssinjohtajakoulutus

Koulutus sisältää tunnin mittaisen teoriaosan ja noin tunnin kestävän sammutusharjoituksen. Sammutamme käsisammuttimella kaasupalon sekä sammutuspeitteellä polttoainepalon.

Lue lisää »
sammutin

Alkusammutuskoulutus AS1

Koulutus sisältää tunnin mittaisen teoriaosan ja noin tunnin kestävän sammutusharjoituksen. Sammutamme käsisammuttimella kaasupalon sekä sammutuspeitteellä polttoainepalon.

Lue lisää »
Ammattikuljettajan ensiapu

Ammattikuljettajan hätäensiapu 7H

Kurssi keskittyy ensisijaisesti kuljettajan näkökulmaan onnettomuustilanteessa. Kurssista saa SPR:n ensiaputodistuksen.
Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä ensiapukurssi.

Lue lisää »
Asbestikartoittajaa kaipaava talo

Asbesti- ja haitta-ainekartoittajan kurssi (AHA)

Kurssi on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään selvittävät asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintymiä. Asbestikartoitus on pakollinen ennakkotoimenpide korjausrakentamisessa tai purkutyössä rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994.

Lue lisää »

Asbestikartoitus ja -purku lain 2016 mukaisesti

Koulutuksen tavoitteena on selkiyttää asbestikartoitukseen ja purkamiseen liittyviä epäselvyyksiä ja tulkinnanvaraisuuksia. Koulutuksessa käydään läpi keskeiset lakisääteiset asiat konkreettisesti yleiskielellä käytännön esimerkkeineen.
 

Lue lisää »
Käytä hengityssuojainta!-merkki

Asbestipurkutyön kurssi

Asbestin purkaminen ja siihen liittyvät työt ovat viranomaisten valvomaa toimintaa. Purkutyötä suorittavan henkilön tulee olla suorittanut Asbestipurkutyön näyttötutkinnon (eli tämä kurssin).

Lue lisää »
Käytä hengityssuojainta- merkki

Asbestipurkutyön päivityskurssi

Asbestipurkutyön kurssin ennen vuotta 2011 käyneiden pitää käydä vuoden 2017 aikana yhden päivän mittainen kertauskurssi sekä osallistua näyttöpäivään.

Lue lisää »

EFR Ammattikuljettajan ensiapukurssi 7 H

EFR on nykyaikainen ja kansainvälinen ensiapukoulutusorganisaatio, millä on yli 60 000 opettajaa maailmanlaajuisesti.

Lue lisää »

EFR Care for Children (Lasten ensiavun kurssi) 10 H

Kurssi järjestetään tilauksesta yrityksille ja yhteisöille. Kurssin kesto 8 tuntia teoriaopetusta ja käytännön harjoitteita ja 2 tuntia itseopiskelua.

Lue lisää »

EFR CPR + AED (Elvytyskurssi) 4 H

EFR on nykyaikainen ja kansainvälinen ensiapukoulutusorganisaatio, jolla on yli 60 000 opettajaa maailmanlaajuisesti. Koulutus perustuu laadukkaaseen koulutusmateriaaliin ja runsaisiin käytännön harjoituksiin. Hinta:  550€+alv/ ryhmä max. 15 henkilöä + kortti- ja …

Lue lisää »

EFR Kertauskurssit

EFR Kertauskurssit EFR Primary+Secondary care 5 H EFR Primary+Secondary care + Care for children 8 H. Koulutuksen tiedot ja kuvaus tulossa pian.

Lue lisää »

EFR Lasten ensiavun syventävät lisäosat 10 H

Kurssin sisältö sovittavissa. Yhteystiedot Yhteydenottolomake info@sutuas.fi Petri Korhonen +358 050 581 2193 Sivua rakennetaan. Koulutuksen tiedot ja kuvaus tulossa pian.

Lue lisää »

EFR Primary + Secondary care (Hätäensiapu + jatkotoimenpiteet) 16 H

Sivua rakennetaan. Koulutuksen tiedot ja kuvaus tulossa pian. Yhteystiedot Yhteydenottolomake info@sutuas.fi Petri Korhonen +358 050 581 2193

Lue lisää »

EFR Primary care (Hätäensiapu) 8 H

Emergency First Response Primary Care (hätäensiapu) opettaa osallistujat toimimaan onnettomuustilanteissa.

Lue lisää »

EFR Secondary care (Ensiavun jatkotoimenpiteet) 4 H

Suositellaan Primary care yhteyteen. Yhteystiedot Yhteydenottolomake info@sutuas.fi Petri Korhonen +358 050 581 2193 Sivua rakennetaan. Koulutuksen tiedot ja kuvaus tulossa pian.

Lue lisää »

Henkilöstökoulutus – Ilman nyrkkiä ja dynamiittia

Henkilöstöpäivän tavoitteena on kartoittaa työyhteisössä esiintyviä ongelmia ja puuttua niihin. Työn sujuvuus parantaa tulosta,…

Lue lisää »

Hot work safety training (tulityökortti)

Tulityökurssi on työpäivän mittainen (8 tuntia) ja se sisältää kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kokeen.

Lue lisää »
mittari

Jännitetyökoulutus

Jännitetyökoulutus alle 1000 V – pienjännitetyökurssi. Kurssiin kuuluu teoriaosuus sekä käytännön harjoittelu, missä on mahdollista huomioida koulutettavan käytännön työn harjoittelun tarpeita.

Lue lisää »
Työturvallisuus

Occupational safety course (työturvallisuuskorttikoulutus)

Kurssi on tarkoitettu kaikille aloille, joilla työskentely vaatii työturvallisuuskorttia. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.

Lue lisää »
Punaiset rekat rivissä

REAK Raskaan liikenteen ennakoivan ajon koulutus

Ennakoivan ajon kurssi on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille.

Lue lisää »
Ensiapulaukku

SPR Ammattikuljettajan ensiapu 1 pv.

Sivua rakennetaan. Koulutuksen tiedot ja kuvaus tulossa pian.

Lue lisää »
Ensiapulaukku

SPR Ammattikuljettajan ensiapu 2 pv.

Sivua rakennetaan. Koulutuksen tiedot ja kuvaus tulossa pian.

Lue lisää »
Ensiapulaukku

SPR Defibrillaattorin käyttökoulutus 4 T

Sivua rakennetaan. Koulutuksen tiedot ja kuvaus tulossa pian.

Lue lisää »
Ensiapulaukku

SPR EA1 kertauskurssi 4 T

Sivua rakennetaan. Koulutuksen tiedot ja kuvaus tulossa pian.

Lue lisää »
Ensiapulaukku

SPR EA1 kertauskurssi 8 T

Sivua rakennetaan. Koulutuksen tiedot ja kuvaus tulossa pian.

Lue lisää »
Ensiapulaukku

SPR Ensiapukurssi EA1 16 T

Sivua rakennetaan. Koulutuksen tiedot ja kuvaus tulossa pian.

Lue lisää »
Ensiapulaukku

SPR Ensiapukurssi EA2 16 T

Sivua rakennetaan. Koulutuksen tiedot ja kuvaus tulossa pian.

Lue lisää »
Ensiapulaukku

SPR Hätäensiapukurssi 4 T

Sivua rakennetaan. Koulutuksen tiedot ja kuvaus tulossa pian.

Lue lisää »
Ensiapulaukku

SPR Hätäensiapukurssi 8 T

Sivua rakennetaan. Koulutuksen tiedot ja kuvaus tulossa pian.

Lue lisää »
Sähkötyö

Sähkötyöturvallisuuskurssi (SFS 6002)

Standardin SFS 6002 mukaisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen tarvitsevat kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- j…

Lue lisää »

Tehokkaasti asbestista

Tehokkaasti asbestista-koulutuksen tavoitteena on selkiyttää asbestikartoitukseen ja purkamiseen liittyviä epäselvyyksiä ja tulkinnanvaraisuuksia. Koulutuksessa käydään läpi keskeiset lakisääteiset aiheeseen liittyvät asiat konkreettisesti yleiskielellä käytännön esimerkkeineen.

Lue lisää »
Tieturvallisuus

Tieturva 1

Kurssi on tarkoitettu yleisellä tiellä työskenteleville henkilöille, joilta Liikennevirasto edellyttää Tieturva 1 -pätevyyttä. Kurssi antaa valmiuksia työssä tehtävien riskien tunnistamiseen ja niihin varautumiseen.

Lue lisää »
Tieturva 2

Tieturva 2

Kurssi lisää työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä, kaduilla tai muulla liikenne-alueella tehtävissä töissä. Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille pääsemiselle on voimassa oleva Tieturva 1 tai Tieturva 2 -pätevyys.

Lue lisää »
Tieturva 2 kertauskurssi

Tieturva 2 kertauskurssi

Kurssi lisää työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä, kaduilla tai muulla liikenne-alueella tehtävissä töissä. Edellytyksenä kurssille pääsemiselle on voimassa oleva Tieturva 2 -pätevyys.

Lue lisää »
Trukkikuski

Trukkikuljettajan työ- ja turvallisuuskoulutus

Kurssilla pyritään lisäämään tietoisuutta lastaajan velvollisuuksista, vastuista ja oikeuksista sekä pienentää materiaalivahinkoja trukkityöskentelyn yhteydessä sekä parantaa työturvallisuutta. Koulutuksessa tutustutaan erilaisten trukkien rakenteisi…

Lue lisää »

Tulityökurssi

Tulityökurssi on työpäivän mittainen (8 tuntia) ja se sisältää kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kokeen.

Lue lisää »
Asbestikartoittajaa kaipaava talo

Turvallisuus tulokseksi

Kurssi on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään selvittävät asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintymiä. Asbestikartoitus on pakollinen ennakkotoimenpide korjausrakentamisessa tai purkutyössä rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994.

Lue lisää »
Asbestikartoittajaa kaipaava talo

Työhyvinvointi yrityksen voimavarana

Kurssi on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään selvittävät asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintymiä. Asbestikartoitus on pakollinen ennakkotoimenpide korjausrakentamisessa tai purkutyössä rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994.

Lue lisää »
Asbestikartoittajaa kaipaava talo

Työntekijöiden työsuojeluvastuu ja oikeudet

Kurssi on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään selvittävät asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintymiä. Asbestikartoitus on pakollinen ennakkotoimenpide korjausrakentamisessa tai purkutyössä rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994.

Lue lisää »
Asbestikartoittajaa kaipaava talo

Työsuojelun perehdyttämiskurssi työnjohtajille ja valvojille

Kurssi on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään selvittävät asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintymiä. Asbestikartoitus on pakollinen ennakkotoimenpide korjausrakentamisessa tai purkutyössä rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994.

Lue lisää »
Asbestikartoittajaa kaipaava talo

Työsuojelun perehdyttämiskurssi työyhteisölle

Kurssi on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään selvittävät asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintymiä. Asbestikartoitus on pakollinen ennakkotoimenpide korjausrakentamisessa tai purkutyössä rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994.

Lue lisää »
Asbestikartoittajaa kaipaava talo

Työsuojelun perehdyttämiskurssi vastuuhenkilöille

Kurssi on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään selvittävät asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintymiä. Asbestikartoitus on pakollinen ennakkotoimenpide korjausrakentamisessa tai purkutyössä rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994.

Lue lisää »
Asbestikartoittajaa kaipaava talo

Työsuojelupäällikön perehdyttämiskurssi

Kurssi on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään selvittävät asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintymiä. Asbestikartoitus on pakollinen ennakkotoimenpide korjausrakentamisessa tai purkutyössä rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994.

Lue lisää »
Asbestikartoittajaa kaipaava talo

Työsuojeluvaltuutetun perehdyttämiskurssi

Kurssi on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään selvittävät asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintymiä. Asbestikartoitus on pakollinen ennakkotoimenpide korjausrakentamisessa tai purkutyössä rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994.

Lue lisää »
Työturvallisuus

Työturvallisuuskortti

Kurssi on tarkoitettu kaikille aloille, joilla työskentely vaatii työturvallisuuskorttia. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista…

Lue lisää »
Vesityökoulutus

Vesityökortti

Vesityökorttikoulutus on tarkoitettu henkilölle, joka työskentelee veden käsittelyyn ja vesijohtoverkostoon liittyvissä tehtävissä, esim. maarakentaja, vesilaitoksen työntekijä, LVI-asentaja tai kiinteistönhoitaja. Kurssi soveltuu kuljettajan ammattipätevyyspäiväksi.

Lue lisää »