(AUTAMME RATKAISEMAAN HENKILÖSTÖONGELMAT)

ILMAN NYRKKIÄ JA DYNAMIITTIA

Kesto: 1 työpäivä + alkuselvitys + n. kuukauden kuluttua jälkiselvitys

Hinta: 2800€ + alv (+mahdolliset matka- ja yöpymiskulut)

Kouluttajat: käytettävissänne aina vähintään kaksi kokenutta henkilöstöasiantuntijaa

Ilmoittaudu: info@sutuas.fi tai puh. 050 581 2193

Ryhmäkoko: suosittelemme, että osallistujia olisi enintään n. 20 henkilöä/päivä. Isoissa organisaatioissa suosittelemme henkilöstöpäiviä pidettäväksi osasto/yksikkökohtaisesti

Tämän henkilöstöpäivän tarkoitus on:

 • puuttua ilmapiiri- ja vuorovaikutusongelmiin
 • selkeyttää henkilöstön vääristyneitä toimenkuvia
 • tunnistaa vanhat kaunat ja syntyneet roolit
 • kartoittaa organisaation haitalliset hiljaiset säännöt
 • selvittää esimies – alaissuhteiden ongelmat
 • löytää henkilöstön kuormitustekijät
 • nimetä muut organisaatiota hiertävät asiat

Tämän henkilöstöpäivän hyödyt ovat:

 • työyhteisö voi paremmin
 • henkilöstö pystyy keskittymään työntekoon
 • työn sujuvuus parantaa tulosta, tehokkuutta ja tuottavuutta
 • henkilöstö sitoutuu organisaation kehittämiseen ja kasvuun
 • sisäinen ja ulkoinen vuorovaikutus paranevat

Koulutus toteutetaan (viitteellinen aikataulu):

 • PANOSTUS: ennen henkilöstöpäivää tehdään alkuselvitys organisaation tilanteesta, jossa kuullaan työnantajan ja työntekijöiden näkemykset ongelmista
 • 8:00 – 10:00: SYTYTYS: tavataan erikseen johto ja työntekijät
 • 10:15 – 11:45 RÄJÄHDYS: nostetaan hallitusti kissa pöydälle ja määritellään ydinongelmat
 • LOUNAS
 • 12:30 – 14:00 JÄSENNETÄÄN SEKASORTO: kirjataan ylös pienryhmissä kaikkien mielipiteet ja näkemys ongelmista ja ratkaisuista (haluttaessa anonyymisti)
 • 14:15 -16:00 JÄLLEENRAKENNUS: etsimme ratkaisuja ja teemme jatkosuunnitelmat.
 • BETONOINTI: n. kuukauden kuluttua jälkiselvitys ja tilannekatsaus

yhteys- ja lisätiedot

info@sutuas.fi
Petri Korhonen +358 050 581 2193